Forstår du dig selv?

Er der noget inde i dig som føles lidt tungt og trist, som om du mangler et eller andet?

Har du svært ved at mærke dig selv, hvad du egentlig føler og mener? Bliver du nemt forvirret af andres meninger og skifter du let holdning hvis folk er gode til at argumenter? Forstår du ikke hvad der gjorde at du pludselig blev trist eller tabte energien i en given situation? Har du en følelse af at du har svært ved at holde fast i dig selv, bliver usikker eller angst uden at vide hvorfor?

Mærker du din krop? Kender du dine egne følelser – hvor mærker du dem? Mærker du smerter eller træthed? Reagerer din krop med uro, forvirring eller med andre symptomer som du ikke kan blive klog på? Er du ked af det, utilfreds? Eller har du det sådan set fint nok men synes du mangler mening med din tilværelses, som om der burde være mere til livet end det du oplever? Synes hverdagen grå og triviel, ligegyldig? Føler du dig glædesløs og magtesløs?

Alle disse forskellige tilstande er naturlige menneskelige tilstande på vores vej gennem livet. Dem er der sådan set ikke noget galt med, men de kan meget vel blive permanente tilstande der kan hindre os i at gå den vej vi gerne vil, at leve det liv vi drømmer om. Hvis vi ikke bruger dem som redskaber og vejvisere til at forstå os selv, kan de holde os fast i en livslang tilstand vi egentlig ikke ønsker. Når du mærker symptomer enten kropslige eller psykiske er det din krops eller dit sinds måde at fortælle dig, at du er på vej i en retning som ikke vil gavne dig. Du bliver i realiteten hele tiden guidet af din krop og dit sind. De fortæller dig hvilken retning du skal tage for at leve fuldt og godt. Mange af os er bare ikke øvede i at lytte til de signaler der kommer, vi har ikke lært at tolke dem. Vi forstår ikke hvad de betyder eller fortæller. Eller også vælger vi at overhøre dem, fordi det er lettest.
Gennem arbejdet med kroppen og sindet kan vi lære os selv at kende, lære at høre hvad der bliver fortalt. Vi får et sted at søge hen for at få svar. Du får du mulighed for at ændre vaner og mønstre i dit liv som ikke er på linje med det du i virkeligheden ønsker.
Zoneterapi er en måde at få kontakt til sin krop på, og også sit sind. Kroppen og sindet hænger uløseligt sammen, så arbejder du med den ene del vil det påvirke den andet. Zoneterapi er jordforbindende og afbalancerende. Det hjælper dig med at finde ind og finde hjem til dit center- der hvor du har rod og hvorfra du kan mærke hvem du er og hvor du vil hen. Zoneterapien kan hjælpe dig med at lytte og forstå. Du lærer at mærke hvad du har brug for og hvad du vil. Svarene er i dig.