Det afspændte liv

Prøv at forestille dig at leve et liv i afspændthed, at hver dag føles blød og let – glædesfyldt.

Det er måske lettere sagt end gjort, for vi er foranderlige og bølger frem og tilbage. Vi bevæger os hvert minut mellem forskellige krops- og sindstilstande, som bestemt ikke altid er lige behagelige.

Men det er faktisk muligt langt overvejende at leve i accept med det som er og lade afspændtheden og letheden være styrende i livet. At se på hændelser og følelser nærmere som vejvisere og læremestre, end som generende og ødelæggende.

Øvelse gør mester. Det handler bla om at ville, om at øve sig, at blive klogere på sig selv og sine mønstre. At sætte intention om at bevæge sig ud af lidelse og ind i nydelse. Og at tillade støtte og vejledning fra andre.

Hvor lægger du dit fokus?

Book tid til dig her

Kærlig hilsen Stina

Stinas Zoneterapi – Zoneterapi i Randers