Zoneterapi

Zoneterapi har en gavnlig effekt på vores velbefindende. Zoneterapien hjælper vores krop og sind til at finde balance og dermed kan en lang række sygdomme og lidelser bedres. Når hele kroppen og sindet hjælpes i balance fjernes eller bedres vores sygdomme og skavanker. 

Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode,
hvor man med trykpåvirkninger ét sted på
kroppen søger at forbedre funktionen et andet
sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet)
kan findes afspejlet i delområder af kroppen (mikrosystemer), som kommunikerer og vekselvirker
med helheden. (Zoneterapeutisk Fagforståelse 2013)Her sætter jeg også zoneterapi i Randers ind.
Fødderne er et sådant minisystem af vores krop. Derfor kan jeg som zoneterapeut via foden stimulere en bestemt del af kroppen hvor der er smerter, sygdom, ubalance mm.

Man arbejder med tanken om at det er stagneret energi i kroppen og psyken som giver os sygdomme. Vi kan gennem zoneterapi frigøre energien, så den igen kan at flyde frit og hjælpe kroppen til at genfinde en naturlig balance.

Zoneterapi er en holistisk behandlingsform hvor man ser på klientens hele situation og årsagen til en given lidelse. Det er derfor vigtigt at klienten selv er en aktiv del af behandlingen. At man ser på de daglige påvirkninger og valg i livet som mulige årsager til ubalance og at man derfor forsøger at minimere de sygdomsfremkaldende faktorer. Der er mange årsager til at kroppen kommer i ubalance og stagnerer. Det kan være stress, dårlig kost, rygning, medicin, alkohol, kemiske og hormonforstyrrende stoffer, medfødte ubalancer, mangel på motion, negative følelser, krænkelser, dårligt indeklima og meget meget mere.
Jeg behandler med øreakupunktur og zoneterapi i det sydøstlige Randers nemlig Kirstrup 
Reaktioner

Når kroppen bliver sat i gang med at genfinde sin balance gennem zoneterapi, kan der komme nogle reaktioner efter behandlingerne. Det kan være kortvarig opblusning af symptomer, gamle skavanker som kroppen har indkapslet kan vise sig på ny, udrensningssymptomer, øget svedlugt/-produktion, ændring af afføring og urin (farve, hyppighed, lugt, konsistens) træthed, afslappethed, sekretudskillelse, humørsvingninger m.m. Du kan måske forestille dig din krop som en haveslange, der har ligget stille over tid hvor smuds og snavs har fået lov til at samle sig. Forestil dig nu at vi tænder for vandet igen ved hjælp af zoneterapien. Vandet begynder al løbe gennem slangen og tager skidtet med ud. Derfor kan gamle skavanker blusse op igen eller du kan opleve andre gener eller forandringer. Zoneterapien sætter bevægelse og strømninger igang i din krop. Der kommer små vibrationer der skyller/ryster toxiner og stagnationer ud af din krop. Det kan skabe lidt ubehag.

Behandling

En typisk behandling starter med kort samtale om hvad du ønsker med behandlingen, din livssituation, reaktioner på tidligere behandlinger m.m. Opvarmning: blødgøring af led og væv, akupressur som åbner til flow i kroppen. Lidt åndedræt og afspænding.  Derefter følger selve behandlingen med zoneterapi og evt. meridianstrygning, øreakupunktur og massage. Behandlingen slutter med at du ligger alene nogle minutter og lader kroppen restituere.
Behandlingen varer ca. en time.

Antallet af behandlinger

Mange af vores skavanker og ubalancer er opbygget over længere tid, derfor har kroppen også brug for tid til at hele. Nogle oplever hurtig bedring, andre skal bruge længere tid. Kroppen skal have tid til at rense ud og omstille sig. Det kan være svært at sige hvor mange behandlinger der skal til, men som hovedregel skal du regne med mindst 3-5  behandlinger til før du kan mærke forandring.

Baby og børne behandling med zoneterapi i Randers